Barn och ungdomsenheten i Piteå

         


Förra veckan var vi på studiebesök, Barn och ungdomsenheten på Piteå Älvdals sjukhus.
Här är ett urklipp från vårat klubbrev: 

"Anna Nyström, som är barnsjuksköterska visade oss runt och berättade om deras verksamhet.Cirka 260 patient passerar enheten per vecka, antingen via direkt kontakt eller över telefon. Just i dessa tider handlar de mesta frågorna om svininfluensan. På enheten har man hand om barn med allergier, olika handikapp, tillväxtproblem, över- och undervikt samt mycket annat. Det är när vårdcentralerna gjort bedömning att det behövs specialkompetens som barnen skickas till Anna och hennes kollegor.I akutrummet fick vi se hur det gick till att sätta en nål på små barn. Detta görs oftast i huvudet. Avledning och avdramatisering är lite av en huvuduppgift på avdelningen men ibland måste de till och med tvångshålla barn som inte vill vara med på noterna.Anna är ansvarig på att sätta kateter och berättar att det är vanligt med urinvägsinfektioner i Piteå något som enligt vissa teorier kan bero på våra industrier. Har ett barn en misstänkt urinvägsinfektion är det jätteviktigt att man behandlar den fort annars kan den skada njurarna.
Vi hade alla mycket frågor och var nyfikna!"

Verkligen intressant studiebesök. Klubbmötet blev på en restaurang den här gången.
Nästa möte blir julfesten...


Barn och ungdomsenheten Piteå

Studiebesök på barn och ungdomsenheten i Piteå. Klubbmötet blir på restaurang.

RSS 2.0