4/2 Socialkontoret

Nästa möte är den 4/2 på Socialkontoret.
Sista avanmälan söndag 1/2 till Mona. Meddela även hur många gäster ni tar med.

Vårterminen har börjat

Nu är vi igång igen efter julhelgerna.

Mötet var ett "hemmahos" med middag och filmkväll. Till det här mötet hade vi hela fem (!) gäster. Mycket trevligt!
Några punkter som togs upp

* DM i Kalix närmar sig och vi är just nu fem medlemmar som är intresserade av att närvara på mötet.
* Värvningsfest i februari. Festansvariga Pia och Helena.

RSS 2.0